Velkommen!

Innlogging skjer med ID-porten/MinID. BankID kan også benyttes.


Ny søknad
For å legge inn søknad om plass, velger du Barnehage i menyen over. Du trenger ikke logge inn

Innlogging
Når ny søknad er registrert, vil du kunne logge inn med MinID eller BankID. Når du er pålogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden, og eventuelle endringer på aktuelle plasseringer.

Feriepåmelding barnehage
For å legge inn påmelding om sommerferiebarnehage for kommunale barnehager, velger du Barnehage i menyen over, og deretter skjemaet "Påmelding til sommerbarnehage". Det vises til vedtekter for kommunale barnehager.

Endre eller fjerne ubehandlet søknad
For å endre eller fjerne en søknad må du være pålogget.

Endre eksisterende plass i barnehage
For å søke om endring av en eksisterende plass, må du logge inn og velge fanen Mine plasseringer.

Si opp plass i barnehage
For å si opp plass, må du logge inn og velge fanen Mine plasseringer.