Velkommen til foreldreportalen!

Innlogging skjer med ID-porten/MinID. BankID kan også benyttes.


Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass logger du inn og velger deretter Barnehage i menyen over.

Ta kontakt med barnehagekonsulent Merete Narum (tlf. 918 55 237) hvis du ikke får logget inn.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID eller BankID). Når du er pålogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden, og eventuelle endringer på aktuelle plasseringer.

Feriepåmelding barnehage
Sommerbarnehage søkes i MyKid. Det vises til vedtekter for kommunale barnehager.

Endre eller fjerne ubehandlet søknad
For å endre eller fjerne en søknad må du være pålogget.

Endre eksisterende plass i barnehage
For å søke om endring av en eksisterende plass, må du logge inn og velge fanen Mine plasseringer.

Si opp plass i barnehage
For å si opp plass, må du logge inn og velge fanen Mine plasseringer.